Макрон в задънена улица

Филип Тесон оценява обръщението на Макрон към нацията. Вероятно то беше напълно безполезно, пише той…

Накъде вървиш, народе…

Азъ, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Естъ… Тази е най-българската молитва. Кратка и величествена. «Върви, народе…