Шенген ще рухне след 2 месеца

След два месеца Шенген ще рухне, ако Европа не обуздае миграционната криза. Такива опасения изразяват…