Падението!

Споделено във Фейсбук, «героите» на фанатични русофоби. Petar Gergov в/във Antalya, Turkey. преди 5 часа…