Народният съд — Възмездието!

През пролетта на 1942 г. се заражда идеята сред антихитлеристката коалиция за създаване на международен…