Митът единна Европа

Когато наричат ЕС Четвъртия райх, то това се прави, за да се подчертае водещата роля…