Народни водачи

Змей Горянин Епиграми Народни водачи, а гледаш: край тях кордони джандари се вият и лазят,…