Грешките на Сталин

 Joseph Stalin (1879 – 1953) Грешка първа – изпращането на Лев Троцки зад граница Това…

Петте пропагандни удара на Сталин

Възстановявайки справедливостта по отношение на Сталин, като Върховен Главнокомандващ на армията-победителка във Втората световна война,…

Грешките на Сталин

Грешка първа – изпращането на Лев Троцки зад граница   Това наистина е груба грешка,…