Евакуация на летище в Полша

Пътническият терминал на международно летище „Модлин“, което е разположено в близост до столицата на Полша…