ЕС СЛЕД КРАЯ НА МОДЕРНОСТТА

Има нещо крайно неполиткоректно в самата постановка на темата за евентуалния, възможния, неизключения край на…