Американският «Южен поток»

Американският «Южен поток» бе открит. Мощните му вълни се ливнаха по пътя на тръбопроводите. В…