Как Шейтанът чете Корана!

В цялото българско законодателство, където понятието малцинство не се използва по две причини: първата е,…

Къде сте виe, мълчаливи идиоти?

Вихърът на хаотичния, но строго детерминиран исторически процес, дотолкова замъглява нашето съзнание, че просто е…