Превземането на Берлин

На 3 май 1945 година са изготвени първите образци на медала «За завземането на Берлин»….

Мисъл на деня

Добре, че медалите могат да се отнемат само по време на спортни състезания. Защото Русия…