Как Шейтанът чете Корана!

В цялото българско законодателство, където понятието малцинство не се използва по две причини: първата е,…