Пациентът стока

Доживяхме и това — да бъде закрито отделение по хемодиализа, но апаратурата да остава.  …