Мисъл на деня

Добре, че медалите могат да се отнемат само по време на спортни състезания. Защото Русия…