«Китайска» Америка?

Трудно е да се каже къде свършват регионалните интереси и започват геополитическите. Отчасти защото икономическите и…