Кримско-татарският полк на СС

През април-май 1944 г. кримско-татарските батальони участвали в боевете срещу влязлата в Крим Червена Армия….