Ботев терорист ли е?

Из спомените на Дагоберт Енглендер, капитан на австрийския параход «Радецки» «На 29 май 1876 г….