Колекциите на Гьоринг

Херман ГьорингГьоринг бил от богато семейство и бил свикнал с луксозната обстановка, дрехи, изтънчената храна…