Природата ни обяви война (видео)

В последните десетилетия се наблюдават значителен ръст на екстремалните хидрометеорологични явления, в резултат на които…

ЦРУ управлява климата

ЦРУ изучава перспективите за управление климата на Земята. Научни изследвания в тази област са вече…