Обкръжаването на Русия

Както посочи наскоро известният американски специалист по руската проблематика проф. Стивън Коен, «Русия не се…