Член 155 в Испания?

Испания е изключително децентрализирана страна и приетата през 1978 г. конституция дава на 17-те региона,…