«Цивилизованият Запад»

Групово изнасилване на 18-годишна жена в западния град Мюлхайм в промишлената Рейнска област в Германия…