Иван Вазов срещу Фердинанд

Цялата история на Фердинандовото царуване е история на усилията да се разбие чувството на славянско…