Какво бъдеще я очаква Европа?

Експертите в областта на демографията наричат Европа «новата Япония». Но Япония работи над своята демографска…

Невиждана експанзия на ислямизма

Националният институт за статистически и икономически изследвания (INSEE) представя данни за етническия състав на френското…