Министър Петкова: «Булгартрансгаз» подготвя обществена поръчка за разширение на газопреносната инфраструктура на дружеството до границата със Сърбия

«Булгартрансгаз» подготвя обществена поръчка за разширение на газопреносната инфраструктура на дружеството, паралелно на северния (магистрален)…