The New York Times: Германия на ръба

Ако смятате, че застаряващото, секуларизирано, засега хомогенно общество, е способно да абсорбира по мирен начин…