И без петел ще съмне!

«И без петел ще съмне!», каза Бай Груй. Понеже си мисли, че държавата е кокошарник…