Велика събота е

На този ден църквата възпоменава телесното погребение на Христос и слизането на духа му в…

За 30 сребърника

Пак бе време за ядене.   А цял ден не бе сложил и трохичка в…