Ярки кадри от G20 в Китай

G 20 е клуб на правителствата и главите на централните банки на държавите с най-развита…