Европа обнагля (1 част)

Европа, прегазената от нацизма Европа; оплячкосана, срината в руини; руини, над които тегне лепкавата воня…

Иван Вазов срещу Фердинанд

Цялата история на Фердинандовото царуване е история на усилията да се разбие чувството на славянско…