Хирошима — бомбите на дявола

Съветът на организациите на пострадалите при атомните бомбардировки над Япония имаше намерението да изиска извинение…