«Хрушчов не беше Сталин»

Интервю с Иван Александрович Бенедиктов, който две десетилетия (от 1938 до 1958 г.), заема ключови…

Писмо до 1917 г.

Пиша ви писмо, скъпи участници в щурма на Зимния дворец. От тогава изминаха 100 години….