Глобална политика

Глобална ПОЛитика!!! Така се прави. А не малоумно дребнаво и страхливо. Под диктовката на онези…