Войната на цивилизациите

Последните събития в Европа и света остро повдигнаха въпросите свързани с цивилизационното противопоставяне с акцент…