ЦРУ управлява климата

ЦРУ изучава перспективите за управление климата на Земята. Научни изследвания в тази област са вече…