«Разбиращият Русия»

На 90 годишна възраст почина Ханс-Дитрих Геншер, един от най-крупните немски политици. Голяма част от…

Зависимата Германия

През последните години в Германия широко разпространение получиха разсъжденията за това, че страната вече не…