Мащабна евакуация във Франкфурт

Във Франкфурт на Майн, федерална провинция Хесен, започва подготовката за най-мащабната евакуация в следвоенната история…