Фермерите от САЩ в пълно отчаяние

Тази година обещава да бъде трудна за американските фермери: към природните проблеми, неблагоприятната пазарна конюнктура…

Американските фермери са отчаяни

Тази година обещава да бъде трудна за американските фермери: към природните проблеми, неблагоприятната пазарна конюнктура…