Писмо на Доган до Ердоган

 Уважаеми господин Ердоган, С последните си действия вие сериозно накърнихте моето име и достойнство, и…