EС наказва Източна Европа

 Кеворк Мирзаян, доцент към департамент по политология към Финансовия университет към правителството на Русия ЕС…