Екзо-Марс 2016 (и видео)

Пускът на първата в историята на сътрудничеството между ЕС и Русия мисия за търсене на…