Балканският шпагат

Балканите не могат да решат с кого искат да бъдат: с Русия или със Запада….