Тайната война на Америка

Ще цитираме един друг отявлен противник на Русия, Джордж Фридмън, американски политолог, основател и директор…