Писмо до Дякона

Вече 144 години откакто ти, Дяконе, си горе на небето при ангелите и далеч от…