Russiagate: Фикция, но не и факт

В своите мемоари «Какво се случи» Хилъри Клинтън споделя, че тя е проследявала «всеки исторически…