Накъде вървиш, народе…

Азъ, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Естъ… Тази е най-българската молитва. Кратка и величествена. «Върви, народе…