Щастливото детство в НРБ

Песничката “Оранжево небето” олицетворява щастливото детство в родната България, в която живяха децата на 70-те…