Какво бъдеще я очаква Европа?

Експертите в областта на демографията наричат Европа «новата Япония». Но Япония работи над своята демографска…