Дамоклиевият меч над Германия

В Германия има мощни американки бази. На територията на Германия са съсредоточени няколко хиляди военнослужещи…